Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 01/05/2024

1. Inleiding

Wij, HAIR HUB, hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en bezoekers. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en beschermen, en welke rechten je hebt met betrekking tot je gegevens.

2. Verzamelde Gegevens

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens van je verzamelen:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Browser- en apparaatgegevens
 • Bestelgeschiedenis

3. Doeleinden van Gegevensverwerking

We verwerken je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken en verzenden van bestellingen
 • Het beheren van je account
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en promoties (indien je hiervoor toestemming hebt gegeven)
 • Het verbeteren van onze website en diensten
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

4. Rechtsgrond voor Gegevensverwerking

Wij verwerken je gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Toestemming
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

5. Delen van Gegevens

Wij delen je persoonlijke gegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen:

 • Leveranciers en dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van onze diensten (bijv. bezorgdiensten)
 • Wettelijke verplichtingen
 • Met jouw toestemming

6. Beveiliging van Gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wettelijk anders vereist.

8. Jouw Rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op verwijdering
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • Recht van bezwaar

Om deze rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via [Contactgegevens].

9. Cookies

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en te personaliseren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, zie ons [Cookiebeleid].

10. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We raden je aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen voor de laatste wijzigingen.

11. Contactgegevens

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via:

 • info@hairhub.be
 • +32(0)56 71 29 66
 • Bruggestraat 252 - 8770 Ingelmunster - België